Konteyner Çeşitleri

Ticaret alanında kullanılan konteyner çeşitleri her geçen gün değişmeye ve artmaya devam etmektedir. Kişilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak konteynerlara ek özelliklerin koyulması yeni konteyner türlerinin ortaya çıkmasını tetiklenen alt başlıklar arasında bulunmaktadır. Piyasada ticaret ile uğraşan ve taşımacılığı meslek olarak benimsemiş kişiler tarafından en çok tercih edilen konteyner çeşitleri şu biçimde sıralanmaktadır;

Tüm Konteyner Hizmetleri ve Çeşitleri

Bu seçeneklerin sahip oldukları özellikler konteyner çeşitleri en büyük belirleyicisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda belirtilen konteyner türlerinden bazıları ticaret içerisinde kullanılmaktadır. Ticaretin aktif bir yapıya sahip olması için ulaşım ağlarının düzgün kurulması gerekmektedir. Konteynerlar ulaşım ağlarının düzenli bir biçimde işlemesi için gerekli olan en önemli noktalardan bir tanesidir. Tek oda konteyner çeşitleri vasıtası ile ticaret işlemleri gerçekleştirilmese bile kişilerin barınma ihtiyaçları çok steril ve hoş bir biçimde gerçekleştirilmektedir.

Tek Katlı Çelik Yapı

1-) SİSTEM TANIMI:
Bölgesine ve projesine göre statik hesapları ve mimari dizaynı yapılmış ve proje verilerine göre:
(DIN EN 10326) standardında;
(S320GD+Z,+AZ) (Erdemir kalite no:1332)
Akma Sınırı : 3200 kg/cm²(320 N/mm2)
çekme Dayanımı : 3900 kg/cm²(390 N/mm2)

(S350GD+Z,+AZ) (Erdemir kalite no:1335)
Akma Sınırı : 3500 kg/cm² (350 N/mm²)
çekme Dayanımı : 4200kg/cm² ( 420 N/mm²)
olan çelik malzeme kullanılır.

Hafif Galvanize Sac özel ebatlı profiller ile ana taşıyıcı sistemleri imal edilen, tüm ileri kaba ve ince ürünleri ile birlikte tasarlanmış konut sistemlerimizi “çelik konut sistemleri” olarak adlandırmaktayız.

2-) TAŞIYICI SİSTEM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ:
İmalat tam otomatik rollforming makinaları ile yapılmaktadır. Yapıyı oluşturan profiler: continue profil hattı ile gerekli olan tüm formları oluşturup gerekli olan tesisat ve bağlantı boşluklarını tamamen bilgisayar kontrollü olarak açılır. İmalat ve montaj aşamasında kesinlikle kaynak kullanılmamaktadır. Birleşimler özel norma sahip civata ve/veya vidalar ile yapılmaktadır.

Yapının bulunduğu bölgeye göre gerekli sismik ve statik hesaplar, proje ve standartlarda belirlenen yük değerlerine göre, Sap2000, CFS, STA4CAD, BRICSCAD, HAYESCAD programları ile yapılmaktadır.

3-) ÇELİK KONUT SİSTEMİ , UYGUNLUK STANDARTLARI:
3-A) ÇELİK VE KONSTRüKSİYON:
TS 11372: Çelik Yapılar – Hafif – Soğukta Şekil Verilmiş Profillerle Oluşturulan – Hesap Kuralları
TS 648: Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları
TS 6793: Konutlar ve Kamu binalarında Kullanım ve yerleşim yükleri
TS 498: Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri
TS 7046 : Yapıların Tasarımı İçin Esaslar
TS ENV 1993-1-2: (Eurocode 3) Çelik Yapıların tasarımı Bölüm 1-2:Genel kurallar- Yangına karşı yapısal tasarım
TS 4561 : Çelik Yapıların Plastik Teoriye Göre hesap Kuralları
TS ENV 1090-1: Çelik Yapı uygulanmaları –Bölüm1:Genel kurallar ve binalar için kurallar
TS ENV 1090-3: Çelik Yapı uygulamaları – Bölüm 3: Yüksek akma dayanımlı çelikler için ilave kurallar.
TS ENV1998-3 : Eurocode 8: Depreme dayanıklı yapıların Projelendirilmesi-Bölüm 1:Genel kurallar,sismik etkiler ve binalar için kurallar.
TS EN 10326: Sürekli sıcak daldırma ile kaplanmış Yapı çeliğinden mamul şerit ve levhalar-teknik teslim şartları
TS EN 10327: Sürekli sıcak daldırma ile kaplanmış, soğuk şekillendirme amaçlı düşük karbonlu çeliklerden mamul şerit ve levhalar-teknik teslim şartları
TS EN 10162: çelik profiller- Soğuk haddelenmiş- Teknik teslim şartları- Boyut ve kesit toleransları

3-B) YALITIM DEĞERLERİ(ISI-ENERJİ, AKUSTİK, SES, SU) :
TS 825: Binalarda Isı Yalıtım Kuralları
TS 901-1 EN 13162: Isı yalıtım mamülleri – Binalarda kullanılan – Fabrika yapımı mineral yün mamüller – özellikler
TS EN 12086: Isı yalıtım malzemeleri –Binalar için Su Buharı geçirgenlik özelliklerinin tayini
DIN 4109 : Konutlarda istenilen akustik ses seviyesi
TS 2381-2 EN ISO 717-1 : Akustik – Yapılarda ve yapı elemanlarında ses yalıtımının değerlendirilmesi – Bölüm1: Hava ile yayılan sesin yalıtımı
TS 2381-2 EN ISO 717-2 : Akustik – Yapılarda ve yapı elemanlarında ses yalıtımının değerlendirilmesi – Bölüm2: Darbe sesi yalıtımı.
TS EN 29052-1: Akustik – Dinamik katılığın Tayini – Bölüm 1: Meskenlerde Esnek Döşeme altında Kullanılan Malzemeler.
TS 7316 EN 13163 : Isı yalıtım mamülleri-binalar için-fabrikasyon olarak imal edilen –genleştirilmiş polistren köpük-özellikler
TS EN 13500: Isı yalıtım malzemeleri- yapılarda kullanılan-mineral yün esaslı harici kompozit ısı yalıtım sistemleri(ETICS)-özellikler.

3-C) YANGIN DAYANIM STANDARTLARI :
DIN 4102: Yapı malzemelerinin ve yapı bileşenlerinin yangın davranışları
TS 1263: Yapı elemanlarının Yanmaya dayanıklılık Sınıfları ve Yanmaya dayanıklılık deney metodları
DIN 1365-1: Yangına dayanıklılık deneyleri-Yük taşıyıcı elemanlar için – Bölüm1: Duvarlar
DIN 1365-2: Yangına dayanıklılık deneyleri – Yük taşıyıcı elemanlar için – Bölüm2 :Döşemeler ve çatılar
TS EN 13501-1: Yapı mamülleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm1:Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

3-D) BAĞLANTI VE MONTAJ ELEMANLARI STANDARTLARI:
TS EN 20898-7 : Bağlama elemanlarının mekanik özellikleri
TS 3611EN 20898-2: Bağlama elemanlarının mekanik özellikleri – Bölüm 2: Deney yükü Değerleri belirlenmiş somunlar—Normal Adımlı
3-E) DIŞ VE ARA BöLME DUVAR STANDARTLARI :
TS EN 520 : Alçı levhalar – Tarifler, gerekler ve deney metotları
TS 1475: Alçı Bölme Duvar Levha ve Bileşenlerinin Yerlerine Konulması Kuralları
TS EN 12369-1: Ahşap esaslı levhalar – Yapısal amaçlı tasarım için karakteristik değerler – Bölüm 1: OSB, yonga levhalar ve lif levhalar
TS EN 300 : Yönlendirilmiş Lif Levhalar (YLL)- Tarifler, Sınıflandırma ve özellikler
TS EN 12369-1: Ahşap esaslı levhalar – Yapısal amaçlı tasarım için karakteristik değerler – Bölüm 1: OSB, yonga levhalar ve lifli levhalar.

3-F) ELEKTRİK TESİSATI YöNETMELİĞİ :
16 Haziran 2004 Tarih ve 25494 Sayılı Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği
21 Ağustos 2001 tarih ve 24500 Sayılı Elektrik Tesislerin Topraklamalar Yönetmeliği.

3-G) GENEL YöNETMELİKLER:
R.G.26.07.2002 / 24822 : Binaların yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
ABYYHY 2007 : Afet Bölgelerinde Yapılacak yapılar hakkında Yönetmelik

Prefabrik

Aktim konteyner ve prefabrik yapılarda da öncü kuruluşlardan bir tanesiyiz. Firmamız uluslararası standartlarda ürün üretmektedir. İsteğe uygun olarak, her ölçüde prefabrik binalar üretmektedir. Prefabrik binaların teknik özelliklerine gelince kullandığımız malzemeler galveniz kaplama çelik malzeme betoban cam yünü ve polistren köpükten oluşmaktadır. Yapının genişlik ve uzunlukları 125 cm’in katları olacak şekilde uygulanılır. İş bu yapılar 4 değişik panelin modülasyonundan oluşur. Dolu duvar paneli vasistaslı duvar paneli pencereli duvar paneli ve kapılı duvar panelinden imal edilir. Binanın en ağır parçası 90 kg’dır. Panel ölçüleri 1250×3500 mm’dir. Tüm mimari projeler ve statik hesaplar AUTO CAD ve SAP 2000 programları ile yapılmaktadır. Kullanılan malzemeler TSE-CE belgelidir. Yapının kurulacağı iklim koşullarına göre dizayn edilmektedir 1. derece deprem şartları esas alınarak yapılmaktadır.

Prefabrik yapının yapılacağı yer dikkate alınarak, yapıyı etkileyecek yükler T S 498’den alınmaktadır. Prefabrik yapının dış duvarlarının iç ve dış yüzeyi 8 mm kalınlığında betobandan oluşmaktadır. İzolasyonu 40 mm kalınlığında polistren köpükten oluşup apkant makinası ile şekillendirilmiş, özel profiller üzerine pres panel+6 noktadan vida ile parça profillere bağlantı ile tamamlanır. Ayrıca Aktim Prefabrik yapı olarak tavan kaplamaları normal mekan 12. 5 mm kalınlığında beyaz alçıpandan, ıslak mekan 12. 5 m yeşik alçıpandan birleşim elemanları elektrostatik beyaz boyalı alüminyumdan, izolasyonu ise 80 mm kalınlığında rulo cam yününden ibarettir. çatı kaplamaları, erdemir kalite numarası 1322 olan galvenizli sactan özel olarak dizayn edilen profiller kullanılarak yapılmış makas sistemidir. Özel şekillendirilmiş galvenizli profil veya ahşap 20 cm saçaklardan oluşmaktadır. Kapıların dış boyutları iç kapılar 840×1960 Amerikan panel kapılardır. Dış kapıların boyutları 900×1960 sac çelik kapıdan oluşur. Pencereler, PVC doğrama 100×120 boyutlarında vasistaslar 60×40 cm boyutlarında doğramalardır. Ayrıca pencere cam kalınlıkları ısı cam olup 4 mm kalınlığındadır.

Prefabrik Ev Modelleri ve Prefabrik Ev Fiyatları

Ara kat sistemi, özel bükümlü profillerden elde edilen kafes şeklinde ki panellerin birbiriyle birleştirilmesinde oluşur. üst kaplama 16 mm betoban asma tavan 12. 5 mm kalınlığında beyaz alçıpan izolasyon 80 mm kalınlığında şilte cam yününden, taşıma yükü ise;binanın kullanım amacına göre TS 498-TRN’ye göre yapılmaktadır. Merdivenler kutu profilden elde edilen çelik iskeletlere göre, kaplaması 16 mm merdiven korkulukları kutu profil, boyası çift astar ve çift kat yağlı boyadan oluşur. Dış cephe boyası 2 kat akrilik cephe boyası metal kısımlar yağlı boya iç cephe ve tavan 2 kat plastik boya ile müşterinin istediği renge göre boyanır. Makaslara ise;2 kat rapid astar atılır.

Elektrik tesisatına gelince 2000 watt ve 220 walt hes veya Öznur kablo ile döşenir. Her odaya prizler ve düğmeler konur. (Günsan, Viko) Ayrıca priz kabloları aydınlatma kabloları ve aydınlatma armatürleri sigorta kutuları yuvarlak bloklar florasanlar konur. Beton zemin, elektrik panoları, telefon tesisatı, ana hat bağlantısı dış elektrik panosu müşteri tarafından yapılmaktadır. Sıhhi tesisat sıva üstü Fırat marka borulardan oluşur. Lavabo musluğu, lavabolar, klozetler, duş teknesi, duş bataryası, taharet musluğu, sıcak-soğuk su tesisatı tarafımızdan yapılır. Aktim Prefabrik olarak siz isteyin biz üretelim.

Neden Prefabrik Yapı?

Bu kelimenin aslı “prefabricate” parçaları önceden hazırlamak” dır. Prefabrik; parçaları fabrikalarda hazırlanmış ve montaj edileceği yere bu parçalar nakledilerek ve orada önceden planlandığı gibi parçaların birleştirilmesi montajının yapılmasından sonra ortaya çıkan yapılardır. Prefabrik ile tek katlı ya da çok katlı yapılar inşa etmek mümkündür.

Prefabrik ile, evler, sosyal tesisler, okullar, şantiye yapıları, hastaneler, kamp alanları, havuzlar ve bilumum alanlarda kullanılabilecek yapılar ortaya çıkartılabilmektedir.

2. El Yük Konteyner

Aktim Yük Konteynerlerini dışarıdan (ÇİN-ABD) ithal etmekteyiz. Ayrıca yerli üretimin yanında modifiye işlemlerini de yapmaktayız. Sıfır yük konteynerleri satışımız ve kiralamamız olduğu kadar 2. el yük konteyner hem satışını hem kiralamasını yapmaktayız. 2. el yük konteyner değerini kaybetmemesinin sebebi yaklaşık 2,5 ton çelikten üretilmiş olmasıdır.

Çelik de her zaman değerli bir madde olduğundan alım satımı yapılmaktadır.

Aktim Konteyner olarak 2. el konteynerleri dünyanın her bölgesinden Türkiye’ ye getirip elimizdeki mevcut 2. el yük konteynerleri dışarı ülkelere pazarlamaktayız. Yurdumuzun her liman bölgesinde sıfır yük konteynerlerimiz ve 2. el yük konteynerlerimiz mevcut depolarımızda bulunmaktadır.çeşitli tipte yük konteynerleri mevcuttur. Ancak en fazla aranılan 20 DC, 40 HC ve 40 RS (klimalı) 2. el yük konteynerleridir. Bu konteynerleri aylık, 6 aylık, yıllık kiraya vermekteyiz. 2. el yük konteyner 10 yılı geçkin sürelerde kullandığımız için içlerini ve dışlarını temizlemek için boya ve paslanan yerlerini değiştirmek şartıyla her türlü bakımlarını yapmaktayız. Şu anda yurdumuzda yük konteynerleri çok faal bir şekilde uluslararası ve yurtiçinde hızlı bir trafik içindedir.Bizim de firma olarak amacımız müşterilerimize iyi hizmet sunmaktır.

2. el yük konteynerlerimiz gemi-uçak-tren-TIR ile taşınmaktadır.

Üstü açık konteyner, reefer konteyner, tank konteyner, standart konteyner, flat rack gibi 2. el yük konteyner çeşitlerimiz mevcuttur.

Firmamız ikinci el yük konteyner teminide yapmaktadır.

Aktim konteyner olarak her çeşit yük konteynerını ithal edip satmaktayız.20 DC. 40DC. 40 HC. 40OT. REEFEER VS.Yurdumuzdaki tüm limanlarda depolarımız mevcuttur. 2. el yük konteyner alım satım revizyon modifiye ve kiralama işleri yapmaktayız.Uluslararası alanda Dünyanın neresinde olursa olsun istenilen ülkeye ve yurtiçine 2. el yük konteyner satışı ve kiralaması yapıyoruz.Ayrıca piyasadan acentalardan ve armatörlerden süresi 10 yılı geçmiş 2. el yük konteynerları almaktayız.Aktim yük konteyner olarak sektörde üst sıralarda yer almaktadır.Armatörler 2. el yük konteynerlarını beş yılda bir sigorta yaptırdıklarından dolayı on yılın bitiminde 2. el yük konteynerlarını bizlere satmaktadırlar.Bizler de tadilat işlemlerini yaptıktan sonra 2. el yük konteynerlarını satışa yurtiçi ve yurtdışı olarak sunmaktayız.Hedefimiz bu sektörde aranılan firma olup müşterilerimize daha iyi hizmet vermektedir.Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı deniz hava kara taşımacılığı olmak üzere lojistik hizmeti sunmaktayız. Aktim 2. el ve sıfır olarak sattığı yük konteynerlarını her geçen gün artan maliyetler karşısında piyasaya direnmek ve hizmet kalitesini her geçen gün arttırmak başlıca hedefleridir.

Yeni imal edilmiş yük konteynerleri olduğu gibi 2. el yük konteyner bulmak da mümkündür. Bunun için gereken bu işi yapan firmaların internet sayfalarında arama yapmaktır. Mutlaka aradığınız ölçülerde ve ebatlarda 2. el yük konteyner bulacaksınız. Bu sitelerde her türlü ihtiyacınıza karşı yeni ve 2. el konteyner bulabilirsiniz. Konteyner ile ilgili her konuda bilgi sahibi olabilmeniz için bu siteler size gerekli olan bilgileri verecektir. Bunun haricinde al, sat türü sitelerde de bu ilanları görebilirsiniz. Her çeşit konteyner çeşidine bu sitelerde rastlamanız mümkündür. Ev konteyneri, ofis konteyneri, wc ve banyo konteynerleri, şantiye konteynerleri alıcı beklemektedir. Bu konuda ihtiyacınız olan her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte 2. el yük konteyner ev konteynerleri kısmında çok çeşidin olduğu muhakkaktır. 1+1 ve 2+1 konteynerler alıcılara kendilerini beğendirmeye çalışırlar. İstenirse ev konteynerleri çok lüks de yapılabilir. Bununla birlikte sadece yatıp, kalkma ihtiyacına binaen yapılan konteynerler de vardır. Aslında yük konteynerleri de ev, şantiye, wc ve banyo konteynerlerine çevrilebilir. Kalmak istediğiniz yere konteyneri yerleştirdikten sonra yapmanız gereken bir kapı ve istiyorsanız aydınlık olması için pencere taktırmanız 2. el yük konteyner istediğiniz tür konteynere çevirebilir. Bu tür konteynerler genellikle yük konteynerlerinin eskimesi sonucu elden geçirilerek ve eklemeler yaparak dönüştürüldüğü konteynerlerdir. Bu nedenle 2. el yük konteyner olarak bunlardan bahsetmek doğru olacaktır.

Sadece 2. El Konteynerler Mi Diğer Konteyner Türlerine Çevrilir?

Buna net cevap vermek gerekirse tek kelime ile hayır denilebilir. 2. el yük konteyner dışında başka biçimde kullanılan konteynerler de istediğiniz şekildeki konteynere çevrilebilir. Hatta bu işi meslek edinmiş firmalar istediğiniz türde yeni konteyner yapabilirler. Bu firmalar sipariş üzerine istediğiniz gibi konteyner üretebilecekleri gibi, ev, ofis, wc, banyo konteynerlerini üreterek satışa sunabilirler. Bu sayede istediğiniz ölçüde, istediğiniz konforda konteynerinize sahip olabilirsiniz. Ayrıca 2. el konteyner istediğiniz her türlü konteyner yapma şansına da sahipsiniz. Ancak yapacağınız masraf buna değer mi onu iyice etüt etmek gerekir. Yoksa işe başladığımızda istediğimiz model sıfır konteyneri alabileceğimiz fiyatın çok üstüne konteyneri yaptırabiliriz. Bunun için iyice araştırmadan konteyner tadilatına girmemek gerekir.

Sadece 2. El Yük Konteyner Mi Kiralıktır?

Elbette ki konteyner imal eden firmalar da kiralama usulüyle konteynerlerine Pazar ararlar. Ancak imalatçı oldukları için bunların da sıfır konteyner kiraladıklarını düşünmemek gerekir. Elbette ki onların da kiraya verdikleri konteynerler kullanılmış olarak 2. el konteyner olarak kendilerine dönecektir. Kiralanacak konteynerler imal edildikten, sonra ilk kiralandıklarında sıfır konteyner olarak geçerler. Daha sonra 2. el yük konteyner olarak anılırlar. çünkü bu konteynerler kullanılmış olurlar. Eğer biz de 2. el yük konteyner arıyorsak firmaların internet sitesinden veya al, sat türü sitelerden faydalanabiliriz. Bunun için google’a satılık veya kiralık konteyner yazmamız yeterli olur. Size bir sürü seçenek arasından muhakkak beğeninize uyacak konteyneri bulacaktır.

Hatta konteynerlerin başka bir sürü kullanım alanı da vardır. 2. el yük konteyner kullanılarak konteynerlere bir sürü kullanım alanları yaratılabilir. Hatta ısı yalıtımı yapılırsa bir ailenin rahatlıkla kalabileceği konteyner evler de yapılabilir. İsteğe göre 1 odalı ve 2 odalı yapılabilen ev konteynerlerin mutfağı istediğiniz gibi, odaları ve mobilyalarını istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Şantiyelerde ise genellikle işçilerin kalması için yapılan konteynerler genellikle 2. el yük konteyner kullanılarak yapılır. Bu konteynerlere fazla masraf yapmak gerekmez. İçine ranzaları koyduğunuzda size şantiye konteyneri yapılmış olur. WC ve banyo konteynerler için de durum böyledir. Tuvalet için klozet, banyo için duş kabini ve duş koyduğunuzda konteyner kullanmak istediğiniz durumu alır.

2. El yük konteyner piyasası da bulunmaktadır. Ancak yük konteyneri daha sıklıkla piyasada görülmektedir. Bunun nedeni ise ev, ofis ve bunun gibi konteynerlerin sabit yerlerde bulunması ve mobil konteynerlerin de özel üretim olması 2. el yük konteyner için ikinci eli daha cazip kılmaktadır. Nedenlerden birisi de yük konteynerin daha çok yıpranması ve elden çıkarılmasıdır. Ayrıca bu tür konteynerler başka işler ve yapılar için de düzenlenebileceğinden ikinci el satışları daha cazip hale gelmektedir.

2. El Yük Konteyner Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

2. El yük konteyner almak için dikkat edilecek hususlara gelince, ihtiyacımızı hangi tür konteynerlerin gidereceğini iyi etüt etmemiz gerekmektedir. Bununla birlikte internette iyi bir araştırma yapmak gerekir. Bunun için ikinci el siteleri mevcuttur. Buralara ilan veren konteyner firmalarının ilanlarını inceleyebilirsiniz. Ayrıca internette şahıslarla ilişki kurmaktansa firmaların sitelerini incelemek daha doğru bir hareket olacaktır. Firmalar müşteri kaybetmemek amacıyla çok da müşterilerini aldatacak bir konuma kendilerini getirmek istemezler. Bununla birlikte şirketlerin elinde birden çok 2. El yük konteyner de olabilir. Hatta 2. El yük konteyner almak istiyorsak firmalarla da birebir görüşülebilir. Firmaların tecrübelerinden faydalanarak bu konuda daha fazla bilgi toplayabilirsiniz. Usman kişilere danışarak da ikinci el konteyner hakkında bilgi edinmek de, bu tür konteyner almak için başka bir yoldur. 2. El yük konteyner alırken de garanti koşulları oluşabilir. Ya konteynerin garantisi bitmemiştir ya da satın aldığınız firma size ikinci el de olsa alacağınız konteyner için de garanti verebilir. Hatta 2. el yük konteyner alacaksanız sözleşme de yapmanız menfaatinize olacaktır. En azından bir sorunla karşılaşacak olursanız aldığınız konteynerin o firmadan alındığını kanıtlayabilirsiniz. Alacağınız konteynerlerin taşınması işi de önemlidir. Bunları alırken mutlaka teslim adresine teslim edilip edilmeyeceğini de anlaşmanıza koyun. Ona göre pazarlık yapmakta yarar vardır.

Eğer 2. el yük konteyner almak istiyorsanız yapmanız gereken bu tür konteyner bulduğunuzda iyice incelemenizde yarar vardır. Kullanılmış konteyner hasarlı veya göremediğiniz yerlerinden yıpranmış olabilir. Bunların tamir edilmesi gerekebilir. önceden incelemeden alırsanız sonra size bu eksiklikler mali olarak yük yaratabilirler. Eğer firmalardan bu tür konteynerleri alırsanız hasarlı çıkma olasılığı daha da azalır. çünkü firmalar 2. el ISO yük konteyner satacaklarsa bu konteynerleri sıkı bir denetimden geçirirler ve eksikleri varsa tamamlarlar, tamire ihtiyaçları varsa tamir ederler. Firmalar bu işi yaptıkları için şahıslardan daha az masrafla konteynerleri tamir edebileceklerinden bunun kararını daha kolay alabilirler. Şahıslar ise kendileri tamir yapamayacakları için bu işten mümkün olduğunca kaçınmak isterler. Eğer gözle görülebiliyorsa ve satışa engel olacaksa ancak o zaman tamir cihetine gidebilirler.

Bütün bunlarla birlikte 2. el yük konteyner almak isteyenler bunları yük taşımada kullanmak için almayabilirler. çünkü yük konteynerleri değişik alanlarda da kullanılabilmektedir. İyi elden geçirilen ikinci el konteynerler wc konteyner, banyo konteyner, şantiyelerde kullanılan işçilerin kalabileceği yatakhane konteyner olarak da kullanılabilirler. Bununla birlikte bu konteynerler ev ve ofis, hatat biraz iyi düzenlenirse fasrika ve atölyelerin yapımında da kullanılabilirler. Mesela mobil konteynerleri bu işlerin yapımında kullanmak maliyetli olabilmesine rağmen, yük konteynerleri daha ucuz olacaklarından onların bu alanlarda kullanılması daha ucuz maliyet çıkaracağından tercih sebebi olabilir. Bütün bunlarla birlikte her işte olduğu gibi ikinci el konteyner almaya karar verdiyseniz yapabileceğiniz en güzel uzmanlardan yardım almaktır. Bununla birlikte kendini kanıtlamış bu işi yapan güvenilir firmalardan da bilgi alınabilir.

20 FT ISO Yük Konteyner

20 Ft iso yük konteyner uluslararası taşımacılıkta kullanılan konteyner modelleridir. 20 Ft ise konteynerin hacmini ve ebatlarını belirtmektedir. Standart Ölçülerde olan bu konteynerler çelik veya alüminyumdan imal edilirler. Çeliğin daha ağır olmasından dolayı yük kapasitesi biraz daha düşük olmaktadır. 20 Ft yük konteynerlerinin iç ölçüleri şu değerlerde olmaktadır; uzunluk 5,897 mm, genişlik 2,348 mm, yükseklik ise 2,390 mm uzunluğunda olmaktadır.

Ağırlık olarak ise maksimum 30,840 Kg yük alabilen 20 Ft iso yük konteyner iki adet kapı bulunmaktadır. Kapıların biri dışa doğru açılmaktadır. Her türlü güvenlik önlemi ile üretilen bu konteynerler su ve hava geçirmezler. İçerisinde olan tüm malzemeleri en yüksek güvenlik önlemleri ile korumakta ve güvenli sevkiyat gerçekleştirmektedir.

20 Dc Konteyner

20 Dc Konteyner modellerinin dört bir yanı kapalı sadece kapı bölümünün açılır olduğu konteyner tipleridir. Taşımacılık alanında kullanılan bu modeller her türlü hava şartına ve iklim Özelliklerine uyumlu olarak üretilmektedir. Çelikten veya alüminyum malzemeden üretilen bu modeller içerisinde taşınan malzemeyi her türlü olumsuzluktan korumaktadır. Kapıları kapandığında içeriye havanın bile girmesinin imkanı yoktur.

Bu konteyner modelleri ile yiyecek ve içecekten tekstil ürününe kadar her türlü malzeme taşınabilmektedir. 20 Dc konteyner, ISO yük konteyner modeli olup standart ölçüleri şöyle olmaktadır; 5,897 mm uzunluğunda, 2,348 mm genişliğinde, 2,390 mm yüksekliğinde olan bu tip konteynerler maksimum 30,480 Kg yük taşıma kapasitesine sahiptir. Yükleme hacmi ise 33,0 metre küp olmaktadır.

40 HC Konteyner

40 Hc iso yük konteyner daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip olan uzun ve geniş konteynerlerdir. Başındaki HC aslında İngilizce High Cube kelimesinin kısaltmasıdır. Türkçede tam karşılığı olmayan bu kelime üst model ya da geniş küp anlamlarına gelmektedir. Özellikle gemi taşımacılığında ve uluslararası taşımacılıkta kullanılan bu modeller ile daha büyük transferler yapılmaktadır. Örneğin yurt dışından gelen arabalar ve motorlar bu konteynerler ile taşınmaktadır. 40 Hc iso yük konteyner standart ölçüleri şu şekilde olmaktadır. 12,03 mm uzunluğu, 5,66 metre genişliği, 2,695 mm ise yüksekliği bulunmaktadır. Bu tip konteynerler ile yapılacak maksimum taşıma yükü ise 32,500 Kg olmaktadır. Yükleme hacmi ise 76,0 metre küp değerinde olmaktadır.

75.3 m³ hacminde ve azami brüt ağırlığı 30,848 kg olan 40 HC konteynerların

Dış Ölçüleri:

Uzunluk: 12.192 m

Genişlik: 2.438 m

Yükseklik 2.896 m’ dır.

İç Ölçüleri:

Uzunluk: 12.000 m

Genişlik: 2.311 m

Yükseklik: 2.650 m ‘dir

Kapı açıklığı genişliği: 2280 m, yüksekliği ise 2650 m ‘dir.

2002´den bu yana 40 HC iso yük konteyner için maksimum brüt ağırlık 32,500 kg kapasitesindedir.

 40 HC ISO Yük Konteyner Kullanım Amaçları

Kullanım şekline, kullanım amaçlarına,  kullanılan malzemeye ve taşınacak olan ürünlerin özelliklerine göre farklı ölçülerde tasarlanmış çok çeşitli konteynerlar mevcuttur. Örneğin; sıvı ürünler için tasarlanmış tanklı konteynerler ve yükleme boşaltma tekniği açısından farklı olan üstü açık konteynerler olduğu gibi, bozulma ihtimali bulunan ürünler için soğutmalı konteynerlar bulunmaktadır. Bu konteynerlar genişliklerine, yüksekliklerine, taşıma kapasitelerine göre de sınıflandırılırlar.  Hem ürün kalitesinin korunması, hem güvenlik, hem konfor, hem maliyet, işçilik,   alternatif taşıma modelleri,  hem zaman; yük kapasitesi ve diğer farklı bütün faktörler göz özünde bulundurulduğunda konteynerlar tercih sebebidir. Uluslararası ticarette ve özellikle deniz yolu yük taşımacılığının %80 ‘inin konteynerlar aracılığıyla yapıldığını biliyoruz. Gıda ürünlerinden tutun da, dayanıklı tüketim mallarına, her türlü ham madde,  sanayi ekipmanlarından,  her türlü yedek parçalar,  tarımsal malzemeler,   inşaat malzemelerine, sağlık ürünlerinden; tehlikeli maddelere kadar uzanan çok geniş bir taşıma ağına sahip olan bu ekipman sistemi taşımacılık sektöründe hatrı sayılır bir paya sahiptir.

Bu ekipman türlerinden biri olarak 40 HC ISO yük konteyner,  diğerlerine nazaran daha hafif ama volümü yüksek malların taşınmasında kullanılır. Yükseklikleri standart 40 konteynerlara oranla 30 cm daha fazla olduğu için yükseklik değeri açısından daha fazla yer kaplayan malların taşınmasında tercih nedenidir.  Tıpkı diğer modellerinde olduğu gibi 40 HC konteyner farklı ulaşım kanallarıyla taşınabilir. Gerek kara yolu, gerek demir yolu, gerekse deniz yolu ulaşımları gibi. Alt kısımlarında, yere sabitlemek amacıyla kullanılan kilit sistemi sayesinde sayısı birden fazla olan konteynerleri de tek seferde ard arda ulaştırmak mümkündür. Ayrıca yedi kat üst üste gelecek şekilde de istiflenebilme özellikleri mevcuttur.  Bu da zaman ve maliyet tasarrufları açısından son derece önemlidir. Uluslar arası taşımacılık sözleşmeleriyle de garanti altına alınan bu sistemin parçalarından biri olarak 40 HC Konteynerler ikinci el temini ülkemizde de son derece mümkündür.

40 HC ISO yük konteyner da yüksek tonlarda çelik kullanıldığından yük taşıma işlevlerini tamamladıktan sonra geri dönüşümsel olarak değerlendirilebilirler. Özellikle sağlamlıkları açısından inşaat sektöründe tercih nedeni olabilir. Sadece inşaat sektörüyle sınırlı kalmayıp daha pek çok alanda yeniden kullanılabilirler, ancak geri dönüşüm maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda çeliğin eritilmesi işleminde çok fazla enerji kaynağı gerektirdiğinden ve bu kaynak kullanımı maliyeti artıracağından dolayı özellikle daha az geri dönüşüm maliyeti olan sektörlerde kullanılabilir. Kullanılmış konteynerlardan çok çeşitli binalar, insan ve hayvan barınakları, iş yerleri, askeri barakalar, sığınma merkezleri, depo alanları yapılabilir. Sağlam ve kullanışlı yapısı bu alanlarda kullanmak için çok elverişlidir. Dünya çapında farklı alanlarda kullanılmakta olan milyonlarca adet konteyner olduğu bilinmektedir. Bu Özelliği de göz Önünde bulundurulduğunda verimlilik derecesi çok iyi ve tercih oranları çok yüksektir. Diğer modellerine oranla 40 HC ISO yük koyterner sağladığı 30 cm lik fazla alan ise daha fazla hacimde ürün taşınması anlamına geldiğinden oldukça avantajlı ve bu ekipmanın Özellikle tercih edilme nedenlerinden yalnızca biridir.

High Cube ISO yük konteyner

40 high cube iso yük konteyner Özellikle çok ve büyük malzemelerin taşınmasında kullanılmaktadır. Uluslararası taşımacılıkta tercih edilen 40 high cube konteyner modelleri genişliği ve yüksekliği ile lojistik sektöründe en fazla tercih edilen modeller arasındadır. Otomotiv sektöründeki taşımalarda kullanılan bu modeller çelik ve alüminyum malzemelerden imal edilmektedir.

Taşıdığı ürünlere zarar gelmemesi için her türlü güvenlik önleminin alındığı konteynerlerde ısı yalıtımı ve hava yalıtımı bulunmaktadır. Kapısının kapatılmasının ardından içeriye kesinlikle hava akışı girmemektedir. 40 high cube iso yük konteyner ölçüleri şu şekilde olmaktadır. 12,031 mm uzunluk, 2,348 mm genişlik, 2,695 mm yükseklik Ölçüleri bulanan bu model konteynerlerde maksimum 32,500 Kg yük taşınabilmektedir. Yükleme hacmi ise 76.0 metre küptür.

40 FT ISO Yük Konteyner

40 FT ISO yük konteyner gemi taşımacılığında ve tren yolu taşımacılığında kullanılan ve çok fazla miktarda yük taşıma kapasitesi olan konteyner modelleridir. Bu modellerde genellikle büyük kütlelere sahip eşyalar taşınmaktadır. Özellikle de araç sevkiyat için kullanılan ve modeller DRY konteyner ve HC konteyner olarak ikiye ayrılmaktadır.

Aralarında hiçbir ebat farkı bulunmayan bu modellerin taşıma kapasiteleri farklılık göstermektedir. Çünkü DRY konteynerler çelikten yapıldığı için daha ağır olmakta ve ağırlık kapasitesi çabuk dolmaktadır. Oysa HC konteynerler alüminyum malzemelerden yapıldığı için çeliğe nazaran daha hafif olmaktadır. 40 FT ISO yük konteyner Ölçüleri ise şöyledir. 12,08 mm uzunluğa sahip olan bu modellerde 2,43 mm genişlik ve 1,95 mm yükseklik bulunmaktadır.

Flat Rack Konteyner

Flat tack iso yük konteyner ağır yüklerin ve büyük yüklerin taşınmasında kullanılan üstü ve yanları açık olan konteyner modellerini oluşturmaktadır. Özellikle iş makineleri, tırlar ve yapılı haldeki çelik konstrüksiyon yapılar bu konteynerler ile taşınmaktadır. Flat konteyner 20 ve 40 ölçülerde bulunmaktadır.

Taşınacak olan malzemenin boyutlarına göre istenilen ölçüler seçilmektedir. Bu tür konteynerler açık olduğu için uluslararası taşımacılıkta kullanılmaz. Daha yakın mesafelerde kullanılmaktadır. Özellikle çelik malzemeden üretilen bu konteynerler sağlamlıkları ile her türlü demir ve iş makinesinin taşınmasına uygundur. Ölçüleri ise şu şekillerde olmaktadır. Genişlik 2.35 mm, yükseklik 2,35 mm, uzunluk ise 5,94 mm olmaktadır. Flat tack iso yük konteyner 30,140 KG yük taşıma kapasitesine sahiptir.