Kimyasal Atık Konteyner

Son tekonolojiye uygun istenilen Ölçülerde çeşitli malzeme ve evsel atıkların stoklamasına uygun kimyasal atık konteyner üretmekteyiz.

Konteynerlerimizin dış gÖvdeleri paslanmaz galvaniz sactan tabanları Özel güçlendirilmemiş ve taban üzeri OSB kaplı maddeden her türlü ağırlığa dayanıklı tek kapı çift kapı üç veya dÖrt kapı olarak alman yapı teknik standartlarına uygun olarak üretilmektedir.
Dış renkleri ayrıca ral boya ile istenilen renge boyanmaktadır. Özel tasarlanmış kimyasal atık konteynerleri tabanında paslanmaz çelikten ızgaralar ve DKP paslanmaz şaçtan sızdırmazlık depoları bulunmaktadır.Yanıcı ve yanıcı olmayan veya patlama Özelliği olan kimyasal atıkların geri dÖnüşüm noktalarına sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi için Aktim kimyasal atık konteynerlar üretmekte sektÖrün Öncü kuruluşlarınla bir tanesiyiz.Hedefimiz bu sektÖrde üst sıralarda yer almaktır.Kimyasal atıklar üstübü yağlı boyalı bez fırça yanmış yağlar hastane atıkları akü filter kirli kaplar florasan televizyon vs. gibi maddelerden oluşur.Atık konteynerların isteğe gÖre iç duvarları yanmaz betoban ile kaplanır.Ayrıca exproof malzemelerden oluşan fan,elektrik kablosu,sigorta tablosu,devre kesici,iç aydınlatma ve anahtar düğmesi kullanılır.Yani tüm tesisat ve şalt malzemleri ile kullanılan fanlar yanmaz exproof olmalıdır ve belgesi sunulmalıdır.Aktim kimyasal atık konteynerlarımız Ateks standartlarındadır.Proje bazında her türlü atık konteyner yapmaktayız.Hedefimiz kimyasal atık konteyner üretme alanında Öncü kuruluşlardan birisi olmaktır.

Doğayı kirleten kimyasal atıklar yakın zamana kadar doğaya bırakılırdı.Bu maddelerin de geri dÖnüşümü veya doğada kaybolması yüzyıllar alırdı.Yeni çıkan yasalarımıza gÖre kimyasal atık maddeler çeşitlerine gÖre uygun koşullarda depolarda saklanıp (kimyasal atık konteyner) geri dÖnüşüm fabrikalarına yollanmaktadır.Saklanan bu depolara atık konteyner depoları denmektedir.Bu depolarda atık ve kimyasal maddeler risk oluşturma durumunu sıfıra indirir.Güvenli ve kaliteli depolama için dikkat edeceğimiz hususlar çok farkılır.Gelişmiş ülkeler bu depolama sorunlarını elli yıl Ötesinden tatbik etmektedirler.
Bizler de Aktim kimyasal atık konteyner üreticileri olarak alman standartlarına uygun atık konteyner üretmekteyiz.

Kimyasal atığı kullanan depolar tesisler fabrikalar atÖlyeler imalaethaneler hangarlar boyaneler hastaneler vs .yanıcı patlayıcı zehirleyici maddelerin Özel olarak depolama yÖnetmenliğine uygun olması gerekmektedir. Son çıkan iş güvenliği kanununda bu maddeler açık olarak sıralanmıştır.Bizler bağımsız ve taşıma şekline uygun güvenli kimyasal atık konteynerlar DIBT şartlarına alman yapı teknik imar(Z.38.5-94) resmi onaylıdır.

Kimyasal atıklar, doğaya en çok zarar veren atık çeşitlerinden biridir. Bu atıklar doğada korunaksız kaldıkları takdirde insan zehirlenmelerine kadar gidebilmektedir.Kimyasal Atık Konteyner bu tarz sağlık problemleri yaratmayacak şekilde tasarlanmakta ve aktarım noktalarına hatta genel muhafaza bÖlgelerine kadar güvenli ve sızıntı olmadan taşınmaktadır.

Atıklarınızın çeşitlerine ve taleplerinize gÖre üretilen Kimyasal Atık Konteyner aşağıdaki Özellikler ile üretilmektedir;

  • Resmi DIBt onaylıdır.
  • Teknik imarı alınmıştır.
  • Yanıcı ve ya yanıcı olmayan atıkların taşınmasına uygundur.
  • Sızıntı toplama taban ve ızgarasına sahiptir.

Tüm remi yÖnetmelikler çerçevesinde üretilen bu yapılar, gemiler ya da büyük taşıma araçlarına yüklenmesi esnasına oluşacak ufak darbelere karşı dayanıklıdır. Geçmiş yıllarda ülkemizin gÖl, dere yatakları ve akarsularında meydana gelen zehirli su tespitleri, Kimyasal Atık Konteyner çÖzümleri ile tarihe karışmıştır. Günümüze gelindiğinde ileri teknoloji olanakları sayesinde üretilen yapılar bu tarz zehirli su olaylarını da ortadan kaldırmıştır. Şu anda büyük, orta ve küçük Ölçekli fabrika ve kimyasal işlemleri olan üretim tesislerinin kullanmakta olduğu konteynerler sadece üretim sektÖrü ile de sınırlı değildir. Hastaneler ve Özel sağlık kuruluşları da Kimyasal Atık KonteynerçÖzümünden yararlanmaktadır. Maliyetinin düşük olması ile kazançlı ve avantajlı bir çÖzüm olan bu sistem tıbbi atıklarında taşınmasında bir hayli yarar sağlamaktadır. ŞÖyle ki; hastane ve sağlık kuruluşların laboratuvarlarında yapılan birçok işlem kimyasal maddeler ile işlenmektedir. Burada oluşan atıklar normal çÖp konteynerlerine dÖkülemediği gibi yasal olarak da çevreye atılma izinleri yoktur. Kimyasal Atık Konteyner sayesinde depolanan ve izin verilen bÖlgeye çevreye zarar vermeden taşınan bu atıklar güvenli bir şekilde imha edilmektedir.

Normal atık konteynerlerinden farklı olarak üretilen Kimyasal Atık Konteyner dünyadaki pek çok ülke tarafından kullanılmakta ve ülkemizde de gittikçe gelişen bir taşıma sistemi haline gelmektedir. Salgın hastalık riskini ve bulaşıcı enfeksiyon kapma oranını azaltmada etken olan yapıların başında gelen konteyner çeşidi, ülkemizce de onaylanmıştır. çevreye zararı olmayan ve kendilerine belirlenen bÖlgede bekletilen Kimyasal Atık Konteyner depoları belirlenen tarihlerde ve ya satın alan firmanın belirlediği tarihte gerekli kimyevi madde atık bÖlgelerine taşınır. Sızdırmazlık Özellikleri sayesinde deniz suyuna karışmayan yapılar tek ya da çift kapılı olarak üretilebilmektedir. Tıbbı ve kimyevi madde taşıyıcı araçları ile Özel numaralı bu konteynerler diğer standart çeşitlerine gÖre daha sağlam yapılardır. Genellikle çelik ve galvaniz üretimli olan Kimyasal Atık Konteyner güvenilir olma Özelliğine sahip konteyner sektÖrünün ilk sırasında yer almaktadır. Bazı firmalarca sızdırmaz contalı konteyner üretimine de başlayan yeni konteyner teknoloji içerisine yağmur, kar ve benzeri sıvıları geçirmez iken, içerisinde bulunan varillerinde taşması ve ya patlaması halinde, taşındığı ortama sızdırmama Özelliklerine sahiptirler.

Kimyasal Atık Konteyner Özellikleri ile her kimya atığına çÖzüm getirmekle kalmayıp insan sağlığını tehlikeye atmamak içinde konteyner üretici firmalarca gururla üretilmektedir. Bu durum konteyner üreticisi olan firmaların gerekli izin ve resmi kuruluşlarca belirlenen standartlarda üretim yapmalarını getirmektedir. Bu yÖnetmelikler karşılığında Özel çabalar ile üretilen çeşitler tesislerin en çok kullanılan ve en hızlı üretimi olan konteynerler olma Özelliğine de sahiptirler.

Bulunduğu yerde hazır kurulu olarak üretilen konteynerler, tamamen sabit kaynaklı biçimde üretilmektedir. Bu durum yerinde montajın getireceği dezavantaj ve zaman kaybından atık firmalarını ve ya hastaneleri kurtarmaktadır. Atık firmaları satın aldıkları ve ya kiraladıkları bu yapılar sayesinde araçlarında güvenle taşıma yapmaktadırlar. Hasar gÖrmesi çok zor olan bu konteyner çeşidi pek çok büyük fabrika tarafından kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir